วันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดหงษ์ร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว O-TOP นวัตวิถี บ้านศีรษะแรต ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนอำเภอพุทไธสง เข้าประกวดแข่งขันระดับจังหวัดบุรีรัมย์

ชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Go to top