เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ ปีที่ 73 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2561-3 กุมภาพันธ์ 256

VDO, ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

 

Go to top