เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 โรงเรียนวัดหงษ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนวัดหงษ์ ปีการศึกษา 2560

VDO, ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Go to top