เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหงษ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์

Go to top