เมื่่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดหงษ์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่