คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดหงษ์ พร้อมด้วยประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนวัดหงษ์และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกสารทิศ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดหงษ์ บ้านศรีษะแรต ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top