คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดหงษ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
Go to top