วันที่ 7-8 เมษายน 2560 ชาวบ้านศรีษะแรต ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูเมตตาวิหารการ (เวช เมตฺติโก) ณ วัดหงษ์ บ้านศรีษะแรต ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายอำเภอพุทไธสง เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

VDO, ชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Go to top